Konsultacje farmaceutyczne to rozwinięcie idei opieki farmaceutycznej i dostosowanie jej do realiów panujących w aptece. Stanowią one zespół usług – konsultacji – w trakcie których pacjent może uzyskać szczegółowe informacje na temat swoich leków – odciążając jednocześnie lekarza podczas wizyty. Idealnie te usługi odbywać się będą we współpracy z lekarzem prowadzącym/przepisującym.