Konsultacja farmaceutyczna nie zastępuje wizyty w gabinecie lekarskim, stanowi jedynie jej uzupełnienie. W jej trakcie nie dochodzi do diagnozy czy rozpoczęcia leczenia. Po każdej konsultacji Pacjent dostaje jej wynik w wersji papierowej z ewentualnymi komentarzami do wiadomości lekarza. Podobnie w przypadku usług takich jak Przegląd Lekowy – nawet w momencie wykrycia interakcji, leczenie nie jest przerywane – informacja o takiej sytuacji jest przekazywana do lekarza prowadzącego i do niego należy ostateczna decyzja terapeutyczna.