Konsultacje farmaceutyczne pozwalają rozwiać podstawowe wątpliwości pacjenta dotyczące choroby oraz wyjaśnić wszystkie zawiłości dotyczące zażywanych leków. Edukując i asystując w przebiegu farmakoterapii, zwiększamy compliance, a tym samym skuteczność samej terapii.

Dzięki usługom takim jak Program Przeglądu Lekowego* pacjent posiada pełną listę stosowanych preparatów wraz z informacją o potencjalnych interakcjach. W ten sposób lekarz ma możliwość skupienia się na tym co najważniejsze – diagnozie orazracjonalizacji terapii, mając pełną informację na temat tego, co pacjent zażywa.

* Przegląd Lekowy znany jest za granicą jako: Comprehensive Medication Review(USA), Medicine Use Review (UK), MedsCheck (Kanada). Świadczony jest przez farmaceutów aptek otwartych i refundowany ze środków publicznych.