Jeśli pacjent dostaje nowy lek może uzyskać informacje na jego temat, wraz z ulotką podsumowującą jego działanie, interakcje oraz działania niepożądane – w toku studiów farmaceutycznych prowadzony jest specjalny kurs odnośnie redagowania pisemnych informacji dla pacjenta. Dzięki temu otrzyma on w pełni zrozumiałe materiały na temat stosowanych przez siebie leków.

Pacjenci geriatryczni, stosując politerapię oraz ulegając reklamom telewizyjnym są bardzo narażeni na negatywne efekty interakcji pomiędzy preparatami oraz ichdziałań niepożądanych. Farmaceuta – będąc łącznikiem między pacjentem a lekarzem – dzięki znajomości historii zakupowej pacjenta – jest w idealnej pozycji by temu zapobiec.