W przypadku gdy stosujesz wiele leków:

  • farmaceuta je przejrzy i udzieli szczegółowych informacji na temat każdego preparatu (pytaj o Program Przeglądu Lekowego),
  • sprawdzi, czy nie wystąpiły niezgodności pomiędzy lekami, a także interakcje między lekami a żywnością – otrzymasz wydruk raportu z przeglądu lekowego,
  • przyjmie Twoje zgłoszenie działania niepożądanego leku i wyśle je do odpowiedniej instytucji i firmy,
  • jako jedna z niewielu aptek otwartych w Polsce posiadamy pełen dostęp do medycznych baz danych (Cochrane Library, MEDLINE/PubMed, EMBASE, ClinicalTrials.gov) i zagranicznych czasopism naukowych, dzięki czemu jesteśmy na bieżąco z aktualnymi doniesieniami.